Медицински център Лоземед

Медицински център Лоземед предлага доболнична медицинска помощ в 7 различни области на медицината.

Наши лекари с дългогодишен опит и утвърдена практика работят с нова и съвременна медицинска апаратура за диагностика и лечение на различни заболявания.
Използват се традиционни и алтернативни методи на лечение.
Стремежът ни е да предоставяме медицински услуги с отлично качество при персонално отношение към всеки, обърнал се за помощ към нас пациент.

Профилактични прегледи:

  • Съгласно чл. 287 от Кодекса на труда, всички работници и служители подлежат на задължителни медицински прегледи, които са за сметка на работодателя. Изпълнението на това задължение се контролира от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”.

  • Разполагаме с квалифицирани специалисти , които да посочат вида прегледи и изследвания на работниците и служителите в зависимост от характера на извършваната работа, възрастта на служителя, оценката на риска и изискванията на Наредба № 3/27.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи.

  • Извършване на качествени и обстойни профилактични прегледи и изследвания от специалисти притежаващи и специалност „Професионални болести”;

  • Извършване на профилактични прегледи и изследвания, както в медицинския център, така и на място в обслужваното дружество;

  • Последваща помощ, уточняване на диагноза и лечение на възникнал здравословен проблем по време на профилактичните прегледи;