За нас

H&S бе създадено от група опитни и високо мотивирани специалисти за удовлетворяване на нуждите на българските работодатели, при осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

Ние изпълняваме тази задача чрез консултиране и подпомагане на работодателя при създаването на сигурна работна среда, в съответствие със съществуващата нормативна уредба.

Ние сме лицензирана Служба по трудова медицина и представяме на нашите клиенти практически, иновативни и ефективни услуги, покриващи всички аспекти на здравето и безопасността при работа.

Наша цел е да бъдат разработени дългосрочни, взаимно изгодни професионални взаимоотношения с нашите клиенти, като в този процес H&S се уповава на дългия и доказан европейски опит на SMC Lavoro е Ambiente Group от Торино, с която се намираме в тясно сътрудничество.

H&S обединява екип от консултанти с богат опит в дейността си. Те ще предложат най-ефективните решения за всеки клиент, съобразени със специфичните изисквания на бизнеса му.