COVID-19 Завръщане на работното място-насоки.

Уважаеми клиенти,

ако работното Ви място е било затворено/ограничено за известен период поради причини, свързани с COVID-19, направете план за повторното започване на работа, който е съобразен с изискванията за здраве и безопасност. В плана трябва да отчетете следното:

• Актуализирайте оценката на риска, за което вече многократно Ви информирахме.

• Приспособете структурата на работното място и организацията на работата, което ще намали предаването на COVID-19 преди възобновяването на работата напълно и преди всички служители да се върнат на работното място. Обмислете възможността за възобновяване на работата на етапи, за да се даде възможност за изменения. Уверете се, че преди да възобновите работата си, сте информирали работещите за промените и им осигурете нови процедури и обучение.

• Отделете специално внимание на работещите, които са изложени на висок риск, и се подгответе да защитавате най-уязвимите, включително възрастните хора и хората с хронични заболявания (вкл. хипертония, белодробни или сърдечни проблеми, диабет или хората, които са подложени на противораково лечение или други видове имуносупресивна терапия), както и на бременните жени. Обърнете внимание и на работещите с близки членове на семейството, които са изложени на висок риск.

• Обмислете осигуряването на подкрепа за работещи лица, които може да страдат от тревожност или стрес. Мерките могат да бъдат различни — от ръководители, които по-често питат работещите как се чувстват, улесняване на обмена или приятелските отношения между колеги, чрез онлайн тийм билдинг, промени в организацията на труда и задачите, свързани с работата до програма за подпомагане на служителите или индивидуално обучение, както и осигуряване на контакт със служба по трудова медицина. Имайте предвид, че работещите може да са претърпели травматични събития, например сериозно заболяване или смърт на роднина или приятел, или са изправени пред финансови затруднения или проблеми в личните отношения.

• Работещите лица, които се завръщат на работното си място след период на изолация, независимо дали като индивидуална мярка или като част от колективна изолация, е вероятно да изпитват безпокойство, особено по отношение на риска от заразяване. Това безпокойство, особено ако има промени в работата, може да доведе до проблеми със стреса и психичното здраве. Когато са въведени мерки за физическо дистанциране, тези проблеми са не само по-вероятни, но и не са налице обичайните механизми за справяне, например лично пространство или споделяне на проблеми с други. Осигурете на работещите информация относно обществено достъпни източници за подкрепа и консултации. Mental Health Europe разполага с информация как да се грижим за психичното си здраве и как да се справим с заплахата от COVID-19.

• Работещите може да изпитват тревога поради увеличаване на вероятността от заразяване на работното място и да не искат да се върнат. Важно е да разберете техните опасения, да предоставите информация за въведените мерки и за наличната подкрепа. Примери Ви дадохме в предходното издание на бюлетина.

За повече информация и съдействие екипът ни е на Ваше разположение!

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest