Проверки във връзка с разпространението на Covid-19 на работните места

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви уведомим, че Главна инспекция по труда започна проверки във връзка с разпространението на Covid-19 на работните места по точките по-долу:

1.Персоналът е запознат с предприетите в предприятието мерки във връзка с COVID-19.

2.На територията на предприятието има поставени напомнящи знаци или информационни материали по отношение на основните мерки за предотвратяване на заразата.

3.Събрана е предварително информация за здравословното състояние на работниците преди да се върнат по работните си места след отмяната на извънредната ситуация.

4.Изготвен е план (взети мерки) за работа при отсъствие на значителна част от персонала.

5.Изготвен е план (взети мерки) за действие в случай на сигнал на заразен с COVID-19 или при наличие на симптоми.

6.Има осигурени мерки за спазване на физическа дистанция между работниците/служителите.

7.Има осигурена добра система за проветряване, т.е. има възможност за често вентилиране на въздуха.

8.Зоните за придвижване на работниците са организирани така, че да не се позволява струпване на много хора на едно място.

9.Осигурява се физическа дистанция между хората.

10.Зоните, които се използват от повече хора, са организирани така, че да се осигури дистанция и контактните точки са сведени до минимум (например копирна зона).

11.Организирани са необходимите мерки за предотвратяване на близък физически контакт между работещите с цел минимизиране възможността от заразяване.

12.Предприети са мерки за предотвратяване струпването на персонал във входните/изходните зони.

13.Има разработени правила (взети мерки) за използване на санитарни помещения/възли.

14.Осигурено е помещение за приготвяне на храна и почивки за хранене и/или други мерки.

15.Осигурени са подходящи контейнери за събиране на колективните или личните средства, които се използват в дружеството и са съобразени с нуждите на работното място.

16.Взети мерки при провеждане на вътрешнофирмени срещи и инструктажи на работниците.

17.Преразгледан е начинът за почистване на помещенията с цел превенция от COVID-19.

18.Предприети са подходящи мерки за почистване на ръце.

19.Използват се маски в затворени пространства, особено при невъзможност за осигуряване на необходимата дистанция.

20.Разработени са мерки/инструкции/процедури за външни лица, с цел намаляване на риска от заразяване.

21. Зоната за доставка е организирана така, че се осигурява необходимото физическо пространство.

22.Предприети са мерки за намаляване риска от заразяване от клиенти.

23.Осигурено е почистване на зоните, които се използват за работа с клиенти.

За повече информация и съдействие екипът на Служба по трудова медицина HEALTH & SAFET е на Ваше разположение.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest