Как можем да спасим живота на колега?

За предотвратяване на вредните последици в случаи на извънредни обстоятелства и съобразно спецификата на дейността и големината на предприятието, съгласно чл. 20. (1) от Закона за здравословни и безопасни условия на работа, работодателят:

  1. осигурява организация за действия по ликвидиране на опасността, оказване на първа помощ, противопожарна охрана и условия за евакуация на работещите, както и контактите със спешна медицинска помощ и структурите за пожарна безопасност и защита на населението;
  2. определя работещите, които ще изпълняват мерките за ликвидиране на опасността, първа помощ, борба с пожарите и евакуация на работещите, като броят, обучението и предоставеното им за целта оборудване съответстват на специфичните рискове и на големината на предприятието.

 

На основание гореизложеното работодателите организират обучение/я по правилата за оказване на първа долекарска помощ. В обученията се включват лица от различни структури/ отдели на фирмата.

 

Първата долекарска помощ е съвкупност от прости, но достатъчно целесъобразни и ефективни мерки за спасяване живота на пострадалите и предотвратяване развитието на евентуалните възможни рискове за здравето им.

 

Първа долекарска помощ се оказва от работниците и служителите, колега/и,  които се намират най-близо до Вас.

 

Тези правила са предназначени за обучение на работниците и служителите за оказване на първа долекарска помощ при увреждане здравето на хора при трудовата дейност, съобразно конкретните рискове за здравето.

 

Ползата за фирмата и екипа е само една – могат да спасят човешки живот с простички и ефективни мерки.

 

А за организацията и провеждането на обучението по първа долекарска помощ  може да разчитате на Служба по трудова медицина HEALTH&SAFETY. Повече за нашите услуги вижте на www.safeworking.eu.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest