Какво да не забравим през месец септември 2020

Уважаеми клиенти,

бихме искали да Ви уведомим, че през месец септември 2020 г. задължително трябва да:

  • проверите изправността на ръчните електрически инструменти в предприятия, в които се работи с ръчни електрически инструменти от лице с миниум III-та квaлификационна група по електробезопасност.
  • изготвите график за работа през следващия месец, за работещите на смени;
  • предадете копия от болничните листа на служителите (включително и информация за настъпили трудови злополуки) за юни, юли, август и септември 2020 на Служба по трудова медицина HEALTH & SAFETY за изготвяне на обобщен анализ на здравното състояние на работещите.
  • проверите изправността и годността на пожарогасителната техника при наличие на повече 5 броя пожарогасители. Пожарогасителите се проверяват при първоначалното им поставяне за експлоатация, а впоследствие – на интервали не по-малко от 30 дни. Проверките се отбелязват в дневник за изправността на носимите и возимите пожарогасители.

Препоръчваме Ви през месец септември 2020 г. да:

  • проведете периодичния инструктаж за третото тримесечие на работещите, за които същия се провежда на тримесечие;
  • проведете третото годишно заседание на групата /комитета по условия на труд;
  • проверите годността на медикаментите и материалите за оказване на първа долекарска помощ в аптечките;
  • организирате и извършите профилактични прегледи и изследвания на служителите/работниците, съвместно със Служба по трудова медицина HEALTH & SAFETY;
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest