Задължителни профилактични прегледи на персонала – когато законът помага да сме по-добри мениджъри

Грижата за персонала, задържането на качествената работна ръка, опазването на здравето на всички – такива са основните приоритети на мениджърите в настоящата ковид обстановка. 

В много сектори затварянията от миналата година се отразиха пагубно най-вече на работната сила, която напусна заради липсата на сигурност и перспектива за развитие. Немалко бяха и хората, отказали се да ходят на работа в офис или производствен цех от страх за здравето си. 

Очакванията на служителите

В много проучвания, като това на IBM, се доказва смяната в отношенията на хората към работата им. На първо място се поставя вече не финансовият бонус и кариерното развитие, а балансът между работата и личния живот и грижата, която работодателят полага за благоденствието на служителя. 

С други думи, качествените служители очакват от работодателите си повече загриженост за здравето – както психическо, така и физическо. 

Как законът помага

В българското законодателство грижата за здравето на служителите отдавна е регулирано със закон, в който подробно са разписани прегледите и изследванията за отделните икономически сфери. По-точно това е отразено в чл. 287, ал. 2 от КТ.

Тези прегледи са задължителни, но това не означава, че трябва да минават “проформа”. Напротив – правилното провеждане на профилактичните прегледи ще покаже на служителите, че мениджърите са загрижени и полагат необходимите усилия за задържане на персонала. 

За всяка професия законодателят е определил комплект изследвания, свързани с особеностите на професията. 

Основните са: урина, пълна кръвна картина, електрокардиограма, очен преглед, преглед от специалист вътрешни болести, невролог, скрининг за различни ракови заболявания (на гърдата, на простата и т.н)

С тези няколко на брой, но важни изследвания служителите ви ще получат една обща картина на моментното си здравословно състояние без да трябва да заплащат за това или да трябва да “бягат” от работа, за да се прегледат. 

Ползи за фирмата от профилактичните прегледи на персонала

Благодарение на организираните профилактични прегледи на екипа, мениджърите ще са спокойни, че  работният процес няма да губи от отстъващи по болест служители и от такива с намалена работоспособност поради влошено здраве. 

Ще се подобри удовлетвореността на екипа и мотивацията да дава най-доброто от себе си за компания, която не пести от грижата за здравето. 

Как да организирате профилактичните прегледи по най-добрия начин, ще ви обясним в Служба по трудова медицина HEALTH&SAFETY – ние вече 13 години помагаме на мениджърите да се грижат за здравето на служителите си.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest