БЮЛЕТИН  
Бюлетин за 2020 - месец 09

Бюлетин за 2020 - месец 07

Бюлетин за 2020 - месец 06

Бюлетин за 2020 - месец 05

Бюлетин за 2020 - месец 04

Бюлетин за 2020 - месец 03

Бюлетин за 2020 - месец 02

Бюлетин за 2020 - месец 01

    HEALTH&SAFETY - Бюлетин Юни 2020    

Основни теми

  • ТЕМА НА БРОЯ: Оценка на риска и измервания при работа от разстояние или надомна работа

Уважаеми клиенти,

ако сте избрали работата от разстояние или надомната работа да станат практика при Вас за Вашите служители, трябва да отчетете следното:

Юридическите и физическите лица, които самостоятелно наемат работещи, са длъжни да осигурят здравословни и безопасни условия на труд на работещите във всички случаи, свързани с работата. Установяването на съответствието на работната среда, трудовия процес и работното оборудване с нормите и изискванията за безопасни и здравословни условия на труд се осъществява посредством подходите и методите за извършване на оценката на риска. Необходимите измервания на факторите на работната среда (осветеност, микроклимат и др.) се извършват съгласно изискванията на съответните нормативни актове и с периодичността, определена от работодателя за оценката на риска. Всички разходи, свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд на работещите, са изцяло за сметка на работодателя (чл. 16, ал. 6 от ЗЗБУТ).

В действащата нормативна уредба не се съдържат изключения от посочените правила във връзка със специфичните форми за организиране на работата - от разстояние или надомна т.е. трябва да имате измервания и оценка на риска за всички места, където имате работещи, а именно така модерния последно време home office.

За повече информация и съдействие екипът ни е на Ваше разположение!

 

  Контакти
София, кв. Лозенец ул. "Цветна градина" № 72, ет.3 тел: +359 2 421 96 62
info@safeworking.eu

Пловдив, ул."Виктор Юго" № 27, ет. 3 GSM: +359 899 10 06 82
plovdiv@safeworking.eu

Бургас, ул. "Страхил" № 6, вх.2, ет.2 тел: +359 56 82 06 10
bourgas@safeworking.eu

Варна, ул. "Екатерина Симитчиева" №6, ет. 3, офис № 7
GSM: +359 893 606 299
varna@safeworking.eu
За препоръки: newsletter@safeworking.eu.
Вие получавате този мейл, тъй като сте член на мейл листа на Safeworking.eu.

© 2014 • HEALTH&SAFETY Ltd. • Rights reserver •
 
  Контакти
София 1000, кв. Лозенец
ул. "Цветна градина" № 72, ет.3
тел: +359 2 421 96 62
e-mail: info@safeworking.eu


Варна 9000, ул. "Екатерина Симитчиева" №6, ет. 3, офис № 7
GSM: +359 893 606 299
varna@safeworking.eu
Пловдив 4000, ул."Виктор Юго" № 27, етаж 3, ап.3
GSM: +359 899 100 682
e-mail: plovdiv@safeworking.eu
Бургас 8000, ул. "Страхил" № 6, вх.2, ет.2, ап.5
GSM: +359 899 903 024
e-mail: bourgas@safeworking.eu
   
© 2009-2020 • Health and Safety ООД • Всички права запазени •