БЮЛЕТИН  
Бюлетин за 2019 - месец 11

Бюлетин за 2019 - месец 10

Бюлетин за 2019 - месец 09

Бюлетин за 2019 - месец 07

Бюлетин за 2019 - месец 06

Бюлетин за 2019 - месец 05

Бюлетин за 2019 - месец 04

Бюлетин за 2019 - месец 03

Бюлетин за 2019 - месец 02

Бюлетин за 2019 - месец 01

    HEALTH&SAFETY - Бюлетин Май 2019    

Основни теми

  • ТЕМА НА БРОЯ: Срокът за изпълнение на задължението на работодателите за назначаване на хора с трайни увреждания тази година е до 2 юли 2019 г.

Уважаеми клиенти,

бихме искали да Ви уведомим, че от 01.04.2019 г. влезе в сила Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания (ППЗХУ).

Искаме да Ви припомним най-важните аспекти за назначаване на хора с трайни увреждания:

1. За кои работодатели важи това задължение? Работодатели с 50 и над 50 работници и служители.

2. Разделяне на местата за трудоустрояване от местата за хора с трайни увреждания (Квотата). Работните места, определени по реда на чл. 315 от Кодекса на труда (КТ), не се взимат предвид при отчитане изпълнението на квотата.

3. Освобождаване от задължението за назначаване на хора с трайни увреждания. Законът предвижда три случая, при които работодателят е освободен от задължението да назначи хора с трайни увреждания:

• Наличие на специфични фактори в работната среда, възпрепятстващи наемане на хора с трайни увреждания

• Липса на хора с трайни увреждания, насочени от дирекции „Бюро по труда“ или от трудови посредници.

• Работодателите, които прилагат алтернативни мерки за заетост на хора с трайни увреждания.Алтернативните мерки са описани в чл.30, 31 и 32 на Правилника.

4. Срок за назначаване. За изпълнение на квотата ежегодно до 31 март работодателят предприема съответни действия за наемане на хора с трайни увреждания и уведомява съответното териториално поделение на Агенцията по заетостта, на чиято територия е неговото седалище, в случай че желае да използва посредничество за наемане на хора с трайни увреждания.

В срок 3 месеца от предприетите действия работодателят следва да назначи на работа човек с трайно увреждане, който отговаря на изискванията за заемане на съответното работно място.

5. Уведомяване на "Бюро по труда" за свободни места. Ако всички места по квотата са заети от хора с увреждания, не възниква задължение за уведомяване на "Бюро по труда" или друга институция.

 

  Контакти
София, кв. Лозенец ул. "Цветна градина" № 72, ет.3 тел: +359 2 421 96 62
info@safeworking.eu

Пловдив, ул."Виктор Юго" № 27, ет. 3 GSM: +359 899 10 06 82
plovdiv@safeworking.eu

Бургас, ул. "Страхил" № 6, вх.2, ет.2 тел: +359 56 82 06 10
bourgas@safeworking.eu

Варна, ул. "Екатерина Симитчиева" №6, ет. 3, офис № 7
GSM: +359 893 606 299
varna@safeworking.eu
За препоръки: newsletter@safeworking.eu.
Вие получавате този мейл, тъй като сте член на мейл листа на Safeworking.eu.

© 2014 • HEALTH&SAFETY Ltd. • Rights reserver •
 
  Контакти
София 1000, кв. Лозенец
ул. "Цветна градина" № 72, ет.3
тел: +359 2 421 96 62
e-mail: info@safeworking.eu


Варна 9000, ул. "Екатерина Симитчиева" №6, ет. 3, офис № 7
GSM: +359 893 606 299
varna@safeworking.eu
Пловдив 4000, ул."Виктор Юго" № 27, етаж 3, ап.3
GSM: +359 899 10 06 82
e-mail: plovdiv@safeworking.eu
Бургас 8000, ул. "Страхил" № 6, вх.2, ет.2, ап.5
тел: +359 56 82 06 10
факс: +359 56 82 06 10
e-mail: bourgas@safeworking.eu
   
© 2009-2018 • Health and Safety ООД • Всички права запазени •