БЮЛЕТИН  
Бюлетин за 2019 - месец 11

Бюлетин за 2019 - месец 10

Бюлетин за 2019 - месец 09

Бюлетин за 2019 - месец 07

Бюлетин за 2019 - месец 06

Бюлетин за 2019 - месец 05

Бюлетин за 2019 - месец 04

Бюлетин за 2019 - месец 03

Бюлетин за 2019 - месец 02

Бюлетин за 2019 - месец 01

    HEALTH&SAFETY - Бюлетин Януари 2019    

Основни теми

  • ТЕМА НА БРОЯ: Ново задължение за работодателите с 50 и над 50 работници и служители от 01.01.2019 г. съгласно Закона за хората с увреждания

Уважаеми клиенти,

бихме искали да Ви уведомим, че от 01.01.2019 г. влезе в сила Закона за хората с увреждания (обн. ДВ, бр. 105 от 18.12.2018 г.), който отменя Закона за интеграция на хората с увреждания.

1. Новият закон напълно разделя двете задължения на работодателите с 50 и над 50 работници и служители – за определяне на места за трудоустрояване и за определяне на места за хора с трайни увреждания.

Относно прилагането на новите изисквания все още има много неизвестни. Конкретните правила за прилагане на Закона за хората с увреждания ще бъдат приети в Правилника за прилагането му, който предстои да бъде утвърден до края на 31 март 2019 г.

2. Работодателите, които имат задължения да определят места за лица с трайни увреждания, са работодатели с 50 и над 50 работници и служители.

3. Разделяне на местата за трудоустрояване от местата за хора с трайни увреждания (Квотата). В чл. 38, ал. 2 на Закона за хората с увреждания е записано, че работните места, определени по реда на чл. 315 от Кодекса на труда (КТ), не се взимат предвид при отчитане изпълнението на квотата.

До момента се определяха брой места по чл. 315 от КТ в съответствие с процента за съответната икономическа дейност. Половината от тях бяха за лица с трайни увреждания.

Сега местата ще се определят напълно отделно, т.е. няма как да има припокриване и едно и също работно място да бъде, както в списъка на местата по чл. 315 от КТ, така и в квотата.

4. Кой определя местата? До момента определянето и на места за лица с трайни увреждания се правеше от Комисията по трудоустрояване, тъй като местата се припокриваха. В новия Закон няма поставени изисквания за съставяне на комисия или за извършване на предварителни консултации с комитет по условия на труд, служба по трудова медицина или синдикати при определянето на тези места.

5. Уведомяване на Агенция по заетостта. Работодателят уведомява Агенцията по заетостта за свободните работни места и за необходимите му работници и служители, тяхната квалификация и професионални умения, за изпълнение на квотата по чл. 38, ал. 1 от Закона.

В Закона няма поставени изисквания за ежегодно уведомяване или конкретни срокове. Условията и редът за изпълнение на квотните задължения за работодателите ще се определят с правилника за прилагането на закона.

6. Срок за попълване на квотата за хора с трайни увреждания. Въвежда се тримесечен срок от уведомяването на Агенцията по заетостта, в който работодателят трябва да изпълни задължението си да назначи съответния брой хора с трайни увреждания, които отговарят на изискванията на заемане на работното място. След назначаването на тези лица, работодателят отново трябва да уведоми Агенцията по заетостта за изпълнението на своето задължение.

7. Задължение за адаптиране на работното място. При наемане на човек с трайно увреждане, работодателят, при необходимост, трябва да пригоди работното място към неговите нужди в зависимост от вида и степента на увреждането. Как ще преценим дали е необходимо да се направи нещо и какво точно? Това може да стане чрез преразглеждане на оценката на риска за съответното работно място за конкретното лице.

8. Санкции. При неизпълнение на задължението за назначаване на хора с трайно увреждане работодателят дължи ежемесечно компенсационна вноска в размер 30 на сто от минималната работна заплата за страната за всяко незаето работно място за човек с трайно увреждане. Ако не изпълни това си задължение му се налага глоба от 1000 до 2000 лв. или имуществена санкция от 2000 до 5000 лв.При повторно нарушение глобата, съответно имуществената санкция, е от 4000 до 10 000 лв.

За повече информация и съдействие екипът ни е на Ваше разположение!

 

  Контакти
София, кв. Лозенец ул. "Цветна градина" № 72, ет.3 тел: +359 2 421 96 62
info@safeworking.eu

Пловдив, ул."Виктор Юго" № 27, ет. 3 GSM: +359 899 10 06 82
plovdiv@safeworking.eu

Бургас, ул. "Страхил" № 6, вх.2, ет.2 тел: +359 56 82 06 10
bourgas@safeworking.eu

Варна, ул. "Екатерина Симитчиева" №6, ет. 3, офис № 7
GSM: +359 893 606 299
varna@safeworking.eu
За препоръки: newsletter@safeworking.eu.
Вие получавате този мейл, тъй като сте член на мейл листа на Safeworking.eu.

© 2014 • HEALTH&SAFETY Ltd. • Rights reserver •
 
  Контакти
София 1000, кв. Лозенец
ул. "Цветна градина" № 72, ет.3
тел: +359 2 421 96 62
e-mail: info@safeworking.eu


Варна 9000, ул. "Екатерина Симитчиева" №6, ет. 3, офис № 7
GSM: +359 893 606 299
varna@safeworking.eu
Пловдив 4000, ул."Виктор Юго" № 27, етаж 3, ап.3
GSM: +359 899 10 06 82
e-mail: plovdiv@safeworking.eu
Бургас 8000, ул. "Страхил" № 6, вх.2, ет.2, ап.5
тел: +359 56 82 06 10
факс: +359 56 82 06 10
e-mail: bourgas@safeworking.eu
   
© 2009-2018 • Health and Safety ООД • Всички права запазени •