БЮЛЕТИН  
Бюлетин за 2019 - месец 05

Бюлетин за 2019 - месец 04

Бюлетин за 2019 - месец 03

Бюлетин за 2019 - месец 02

Бюлетин за 2019 - месец 01

    HEALTH&SAFETY - Бюлетин Октомври 2018    

Основни теми

  • ТЕМА НА БРОЯ: Действия на работодателя в случай на трудова злополука.

Уважаеми клиенти,

бихме искали да Ви напомним какви действия трябва да предприемете в случай на трудова злополука.

Трудова злополука е всяко внезапно увреждане на здравето, станало по време и във връзка или по повод на извършваната работа, както и при всяка работа, извършена в интерес на предприятието, когато е причинило неработоспособност или смърт.

При настъпване на всяка трудова злополука, пострадалото лице, непосредственият му ръководител или свидетел на злополуката са задължени незабавно да уведомят ръководителя (работодателя) на предприятието за допускането й.

В случай на смъртна трудова злополука; на злополука, причинила увреждане на повече от трима работещи, както и на всяка злополука, за която има основание да се предполага, че ще доведе до инвалидност, ръководителя или упълномощеното от него длъжностно лице следва незабавно да уведомят следните институции: териториалното поделение на Националния осигурителен институт; териториалната администрация на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”; органите на прокуратурата, както и други компетентни органи.

Незабавно след полученото уведомление, ръководителят (работодателя) на предприятието трябва да организира разследване на обстоятелствата, при които е настъпила злополуката. При разследването задължително се канят представители на работниците и служителите от комитета или групите по условия на труд и представители на синдикалните организации, ако има такива в предприятието.

Разследването се провежда в следния ред:

Проучване на мястото на злополуката; Изясняване на обстоятелствата около злополуката; Събиране на доказателства за причините за възникване на злополуката; Вземане на показания от пострадалите, свидетелите и длъжностните лица; Изясняване на характера и причините за злополуката; Изготвяне на протокол за трудова злополука.

Когато от събраните доказателства може да се предположи, че се касае за трудова злополука, ръководителят на осигурителя или упълномощеното от него длъжностно лице подават декларация в 4 екземпляра в Териториалното поделение на НОИ по регистрация на осигурителя. Срокът за това е 3 дни от датата на възникване на трудовата злополука. Посоченият срок има инструктивен характер и с изтичането му не отпада задължението на осигурителя да декларира злополуката. Ако има няколко пострадали лица, работодателят подава отделна декларация за всяко лице.

Длъжностното лице в НОИ, въз основа на подадените документите и създаденото досие, в 14-дневен срок от декларирането издава разпореждане за приемане или за неприемане на злополуката за трудова, което следва да бъде изпратено на работодателя.

За повече информация и съдействие екипът ни е на Ваше разположение!

 

  Контакти
София, кв. Лозенец ул. "Цветна градина" № 72, ет.3 тел: +359 2 421 96 62
info@safeworking.eu

Пловдив, ул."Виктор Юго" № 27, ет. 3 GSM: +359 899 10 06 82
plovdiv@safeworking.eu

Бургас, ул. "Страхил" № 6, вх.2, ет.2 тел: +359 56 82 06 10
bourgas@safeworking.eu

Варна, ул. "Екатерина Симитчиева" №6, ет. 3, офис № 7
GSM: +359 893 606 299
varna@safeworking.eu
За препоръки: newsletter@safeworking.eu.
Вие получавате този мейл, тъй като сте член на мейл листа на Safeworking.eu.

© 2014 • HEALTH&SAFETY Ltd. • Rights reserver •
 
  Контакти
София 1000, кв. Лозенец
ул. "Цветна градина" № 72, ет.3
тел: +359 2 421 96 62
e-mail: info@safeworking.eu


Варна 9000, ул. "Екатерина Симитчиева" №6, ет. 3, офис № 7
GSM: +359 893 606 299
varna@safeworking.eu
Пловдив 4000, ул."Виктор Юго" № 27, етаж 3, ап.3
GSM: +359 899 10 06 82
e-mail: plovdiv@safeworking.eu
Бургас 8000, ул. "Страхил" № 6, вх.2, ет.2, ап.5
тел: +359 56 82 06 10
факс: +359 56 82 06 10
e-mail: bourgas@safeworking.eu
   
© 2009-2018 • Health and Safety ООД • Всички права запазени •