БЮЛЕТИН  
Бюлетин за 2019 - месец 05

Бюлетин за 2019 - месец 04

Бюлетин за 2019 - месец 03

Бюлетин за 2019 - месец 02

Бюлетин за 2019 - месец 01

    HEALTH&SAFETY - Бюлетин Май 2018    

Основни теми

  • ТЕМА НА БРОЯ: Регламент (EU2016/679) относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни

Уважаеми клиенти,

за Служба по трудова медицина HEALTH & SAFETY е от голямо значение личните данни на Вас и служителите Ви да бъдат съхранявани и използвани по възможно най-сигурния и законосъобразен начин. Затова приветстваме въвеждането на Регламент (EU2016/679) относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, който ще започне да се прилага от 25.05.2018г.

Като администратор на лични данни, ние искаме да се чувствате спокойни, когато ни предоставяте лична информация, затова започнахме подготовката си за влизането в сила на Регламент (EU2016/679) още през изминалата година.

Ето какво направихме:

1.Осигуряваме максимална защита.Сигурността на данните на нашите клиенти е приоритет на Служба по трудова медицина HEALTH & SAFETY от самото създаване на компанията. Затова се стремим непрестанно да интегрираме нови технологии и процедури, съгласно световните технологични иновации.

2.Определихме Длъжностно лице по защита на данните. Длъжностното лице па защита на данните играе ключова роля за осигуряване на законосъобразното обработване на лични данни в структурата ни. Основната му задача е да ни информира и съветва по всички въпроси, свързани с обработването и защитата на личните данни. Определихме отговорен човек на тази позиция, които разполага с професионални качества и експертни познания в областта на защитата на личинте данни (законодателство и практика).

3.Добавихме нови процедури и обучихме служителите си.Проверихме всички съществуващи процедури по защита на личните данни и ги актуализирахме съгласно Регламент (EU2016/679). Добавихме и нови, които да повишат още повече нивото на сигурност. Обучихме всички свои служители, за да сме сигурни, че работата им ще покрива нормите на регламента.

4.Проверихме своите партньори. За нас е важно както ние да предоставяме най-високо ниво на защита, така и всички партньори и доставчици, с които работим. Проверихме всеки един от тях и можем да потвърдим, че всички са предприели нужни мерки да отговарят на изискванията на Регламент (EU2016/679).

За нас от Служба по трудова медицина HEALTH & SAFETY предоставянето на защита данните на нашите клиенти не приключва с влизане в сила на Регламент (EU2016/679). Уверяваме Ви, че ще продължаваме да предоставяме възможно най-добрите решения във връзка със сигурността на данните Ви.

 

  Контакти
София, кв. Лозенец ул. "Цветна градина" № 72, ет.3 тел: +359 2 421 96 62
info@safeworking.eu

Пловдив, ул."Виктор Юго" № 27, ет. 3 GSM: +359 899 10 06 82
plovdiv@safeworking.eu

Бургас, ул. "Страхил" № 6, вх.2, ет.2 тел: +359 56 82 06 10
bourgas@safeworking.eu

Варна, ул. "Екатерина Симитчиева" №6, ет. 3, офис № 7
GSM: +359 893 606 299
varna@safeworking.eu
За препоръки: newsletter@safeworking.eu.
Вие получавате този мейл, тъй като сте член на мейл листа на Safeworking.eu.

© 2014 • HEALTH&SAFETY Ltd. • Rights reserver •
 
  Контакти
София 1000, кв. Лозенец
ул. "Цветна градина" № 72, ет.3
тел: +359 2 421 96 62
e-mail: info@safeworking.eu


Варна 9000, ул. "Екатерина Симитчиева" №6, ет. 3, офис № 7
GSM: +359 893 606 299
varna@safeworking.eu
Пловдив 4000, ул."Виктор Юго" № 27, етаж 3, ап.3
GSM: +359 899 10 06 82
e-mail: plovdiv@safeworking.eu
Бургас 8000, ул. "Страхил" № 6, вх.2, ет.2, ап.5
тел: +359 56 82 06 10
факс: +359 56 82 06 10
e-mail: bourgas@safeworking.eu
   
© 2009-2018 • Health and Safety ООД • Всички права запазени •