БЮЛЕТИН  
Бюлетин за 2019 - месец 05

Бюлетин за 2019 - месец 04

Бюлетин за 2019 - месец 03

Бюлетин за 2019 - месец 02

Бюлетин за 2019 - месец 01

    HEALTH&SAFETY - Бюлетин Януари 2018    

Основни теми

  • ТЕМА НА БРОЯ: НАПОМНЯМЕ ВИ!

Уважаеми клиенти, бихме искали да Ви уведомим, че до 31 януари 2018 г. задължително трябва да бъде:

  • Сформирана комисия по трудоустрояване (за предприятия с персонал над 50 човека).
  • Определени работните места за трудоустрояване (за предприятия с персонал над 50 човека).
  • Изготвен годишен план за работа на групата /комитета по условия на труд.

Препоръчваме Ви до 31 януари 2018 г.

  • Провеждане на периодичен инструктаж на работещите;
  • Провеждане на първото годишно заседание на групата/комитета по условия на труд;
  • Подаване на информацията за определените места за трудоустрояване в Агенция по заетостта. Съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания работодателят е длъжен да уведоми териториалните поделения на Агенцията по заетостта за определените работни места и да обяви свободните работни места от тях в 14-дневен срок от определянето им. Съгласно чл. 21, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, работодателите са длъжни ежегодно до 14 февруари в териториалните поделения на Агенцията по заетостта писмено:1. да обявят броя на определените работни места по чл. 27 от Закона за интеграция на хората с увреждания; 2. да обявят броя на заетите работни места по т. 1 от лица с трайни увреждания;3. да заявят броя на работните места по т. 1 чрез заявка за свободни работни места.

 

  Контакти
София, кв. Лозенец ул. "Цветна градина" № 72, ет.3 тел: +359 2 421 96 62
info@safeworking.eu

Пловдив, ул."Виктор Юго" № 27, ет. 3 GSM: +359 899 10 06 82
plovdiv@safeworking.eu

Бургас, ул. "Страхил" № 6, вх.2, ет.2 тел: +359 56 82 06 10
bourgas@safeworking.eu

Варна, ул. "Екатерина Симитчиева" №6, ет. 3, офис № 7
GSM: +359 893 606 299
varna@safeworking.eu
За препоръки: newsletter@safeworking.eu.
Вие получавате този мейл, тъй като сте член на мейл листа на Safeworking.eu.

© 2014 • HEALTH&SAFETY Ltd. • Rights reserver •
 
  Контакти
София 1000, кв. Лозенец
ул. "Цветна градина" № 72, ет.3
тел: +359 2 421 96 62
e-mail: info@safeworking.eu


Варна 9000, ул. "Екатерина Симитчиева" №6, ет. 3, офис № 7
GSM: +359 893 606 299
varna@safeworking.eu
Пловдив 4000, ул."Виктор Юго" № 27, етаж 3, ап.3
GSM: +359 899 10 06 82
e-mail: plovdiv@safeworking.eu
Бургас 8000, ул. "Страхил" № 6, вх.2, ет.2, ап.5
тел: +359 56 82 06 10
факс: +359 56 82 06 10
e-mail: bourgas@safeworking.eu
   
© 2009-2018 • Health and Safety ООД • Всички права запазени •