АКРЕДИТИРАН ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ВИД С - „ЛОЗЕТЕХ”ООД  

Сертификат за акредитацията: Рег. № 110 ОКС, валиден до 30.09.2020 г.

Извършва контрол /измерване/ на факторите на работна и битова среда:

1. Физични фактори на работната среда:

  • микроклимат — температура, относителна влажност и скорост на въздуха в работна и битова среда;

  • изкуствено осветление в работна и битова среда;

  • шум в работна, битова и околна среда;

2. Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V;

  • съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби;

  • съпротивление на защитни заземителни уредби;

3. Електрически уредби и съоръжения до 1000 V;

  • импеданс на контура „фаза-защитен проводник”;

  • съпротивление на изолация;

  • защитни прекъсвачи: време на изключване, ток на задействане и допирно напрежение;

  

ДЕКЛАРАЦИЯ КАЧЕСТВО


ДЕКЛАРАЦИЯ БЕЗПРИСТРАСТНОСТ И НЕЗАВИСИМОСТ


ОПЕРАТИВНА ПРОЦЕДУРА УПРАВЛЕНИЕ НА ЖАЛБИ И ВЪЗРАЖЕНИЯ


ОПЕРАТИВНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЗОВАВАНЕ НА АКРЕДИТАЦИЯ ОТ ИА БСА И ЗА ПОЗОВАВАНЕ НА СТАТУТА НА ИА БСА КАТО СТРАНА ПО МНОГОСТРАННО СПОРАЗУМЕНИЕ

 
  Контакти
София 1000, кв. Лозенец
ул. "Цветна градина" № 72, ет.3
тел: +359 2 421 96 62
e-mail: info@safeworking.eu


Варна 9000, ул. "Екатерина Симитчиева" №6, ет. 3, офис № 7
GSM: +359 893 606 299
varna@safeworking.eu
Пловдив 4000, ул."Виктор Юго" № 27, етаж 3, ап.3
GSM: +359 899 10 06 82
e-mail: plovdiv@safeworking.eu
Бургас 8000, ул. "Страхил" № 6, вх.2, ет.2, ап.5
тел: +359 56 82 06 10
факс: +359 56 82 06 10
e-mail: bourgas@safeworking.eu
   
© 2009-2018 • Health and Safety ООД • Всички права запазени •