СЪДЕЙСТВИЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ИНВЕСТИТОРИ В БЪЛГАРИЯ  

Нашият международен опит ни помага да разберем напълно трудностите, пред който се изправят чеждестранните инвеститори в България при съблюдаването на местните правила и норми, особено в сферата на здравословните и безопасни условия на труд. Това разбиране и уповаването на високо квалифицирания ни екип ни дават основание да считаме, че адекватно можем да ги подпомогнем и подкрепим при реализирането на техните бизнес намерения в България.

Ние можем да съдействаме на нашите клиенти да изградят на българска територия, структури, изцяло съобразени с многобройните изисквания на действащата нормативната база за осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд от самото начало на дейността им, като по този начин способствеме да бъдат избегнати много по –големите разходи при коригиране на допуснати грешки и непълноти при изпълнението на законовите предписания в тази област.

За улеснение на клиентите ни, голяма част от документите, които изготвяме са подготвени на английски и български език.

Нашите клиенти могат да разчитат на висока степен на професионални услуги, с всеотдаен и гъвкав подход при посрещането на техните специфични нужди. 
  Контакти
София 1000, кв. Лозенец
ул. "Цветна градина" № 72, ет.3
тел: +359 2 421 96 62
e-mail: info@safeworking.eu


Варна 9000, ул. "Екатерина Симитчиева" №6, ет. 3, офис № 7
GSM: +359 893 606 299
varna@safeworking.eu
Пловдив 4000, ул."Виктор Юго" № 27, етаж 3, ап.3
GSM: +359 899 10 06 82
e-mail: plovdiv@safeworking.eu
Бургас 8000, ул. "Страхил" № 6, вх.2, ет.2, ап.5
тел: +359 56 82 06 10
факс: +359 56 82 06 10
e-mail: bourgas@safeworking.eu
   
© 2009-2018 • Health and Safety ООД • Всички права запазени •