ОБУЧЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ  

H&S провежда както присъствени, така и E-LEARNING обучения по предварително изготвени и съгласувани с клиентите учебни програми, както следва:
Обучения на ръководния персонал и комитетите и групите по условията на труд.

Обучения на длъжностни лица и органи по безопосност и здраве при работа, пряко подчинени на работодателите и изпълняващи важни функции във фирмената система за управление и организация на дейностите, свързани с безопасни условия на труд.

Обучение по правата, задълженията и отговорностите на участниците в трудовия процес, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Обучение на работещите по въпросите на трудовия травматизъм, професионалната заболяемост и свързаните с труда заболявания.

Обучение на работещите по правилата за първа помощ, самопомощ и взаимопомощ във връзка с конкретните опасности на работното място. Обучение за безопасна работа с видеодисплеи, обучение за безопасно извършване на ръчна работа с тежести и други.

Организираме обучения за придобиване на квалификационна група по електробезопасност, с  издаване на  удостоверения на всеки успешно издържал теста участник.


Е-ELEARNIG – ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ

Създаване на потребителски акаунт (име и парола за достъп) на всяко едно лице, подлежащо на обучение по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

Достъп до Е-ELEARNIG системата – минимум 1 седмица от създаването на всеки потребителски акаунт;

Предоставяне на помощ на обучаемите лица – консултация и помощ за оперативна работа със системата по телефона и по други канали – имейл или скайп на обучаемите лица;

Снабдяване с удостоверение за успешно преминато обучение на всяко обучаемо лице;

 
  Контакти
София 1000, кв. Лозенец
ул. "Цветна градина" № 72, ет.3
тел: +359 2 421 96 62
e-mail: info@safeworking.eu


Варна 9000, ул. "Екатерина Симитчиева" №6, ет. 3, офис № 7
GSM: +359 893 606 299
varna@safeworking.eu
Пловдив 4000, ул."Виктор Юго" № 27, етаж 3, ап.3
GSM: +359 899 100 682
e-mail: plovdiv@safeworking.eu
Бургас 8000, ул. "Страхил" № 6, вх.2, ет.2, ап.5
GSM: +359 899 903 024
e-mail: bourgas@safeworking.eu
   
© 2009-2021 • Health and Safety ООД • Всички права запазени •