КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ  

За по-пълно обслужване, ориентирано към специфичните потребности на Вашия бизнес, предлагаме комплексни решения по всички въпроси, свързани със здравословните и безопасни условия на труд, в това число:

• Следим измененията в нормативната база, регламентираща здравословните и безопасни условия на труд и своевременно уведомяваме работодателите за настъпилите промени;

• Подпомагаме работодателите при разработването и прилагането на правила, норми и инструкции в предприятията за осигуряване на здраве и безопасност при работа;

• Даваме индивидуални съвети на работещите във връзка със здравето и безопасността при работа;

• Консултираме и подпомагаме комитетите и групите по условия на труд при осъществяване на дейността им;

• Оказваме съдействие на работодателите при изпълнение на предписанията на контролните органи;


 
  Контакти
София 1000, кв. Лозенец
ул. "Цветна градина" № 72, ет.3
тел: +359 2 421 96 62
e-mail: info@safeworking.eu


Варна 9000, ул. "Екатерина Симитчиева" №6, ет. 3, офис № 7
GSM: +359 893 606 299
varna@safeworking.eu
Пловдив 4000, ул."Виктор Юго" № 27, етаж 3, ап.3
GSM: +359 899 10 06 82
e-mail: plovdiv@safeworking.eu
Бургас 8000, ул. "Страхил" № 6, вх.2, ет.2, ап.5
тел: +359 56 82 06 10
факс: +359 56 82 06 10
e-mail: bourgas@safeworking.eu
   
© 2009-2018 • Health and Safety ООД • Всички права запазени •