СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА  

Наблюдаваме, анализираме и оценяваме здравното състояние във връзка с условията на труд на всички обслужвани работещи.

Подпомагаме работодателя при организирането на предварителни и периодични медицински прегледи и изследвания.

Консултираме при определянето на списъка на професиите и длъжностите, при които работещите подлежат на задължителни периодични медицински прегледи и изследвания, вида на медицинските специалисти, извършващи прегледите, необходимите изследвания и честотата на провеждането им.

Уведомяваме избрания общопрактикуващ лекар за заболяване или отклонения във физиологичните показатели на работещия, които се нуждаят от диагностично уточняване или лечение.

Участваме в разследване на професионални заболявания и трудови злополуки.

Оценяваме условията на труд на работните места и участваме в извършването на оценката на риска за здравето и безопасността на работещите.

Организираме извършването на специализирани измервания на факторите на работната среда.

Разработваме и предлагаме мерки за предотвратяване, отстраняване или намаляване на установения риск, подобряване на състоянието на работната среда и оптимизиране на трудовия процес.


 
  Контакти
София 1000, кв. Лозенец
ул. "Цветна градина" № 72, ет.3
тел: +359 2 421 96 62
e-mail: info@safeworking.eu


Варна 9000, ул. "Екатерина Симитчиева" №6, ет. 3, офис № 7
GSM: +359 893 606 299
varna@safeworking.eu
Пловдив 4000, ул."Виктор Юго" № 27, етаж 3, ап.3
GSM: +359 899 10 06 82
e-mail: plovdiv@safeworking.eu
Бургас 8000, ул. "Страхил" № 6, вх.2, ет.2, ап.5
тел: +359 56 82 06 10
факс: +359 56 82 06 10
e-mail: bourgas@safeworking.eu
   
© 2009-2018 • Health and Safety ООД • Всички права запазени •